CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẬN TẢI

HOÀNG NAM

090 319 7600
 • Country

  Hiệu: Hyundai
  Dòng xe: Country
  Đời xe: 2012 - 2014
  Kiểu xe: 29 chỗ
  Màu xe: Xám
  Giá thuê: 35,000,000 đ
  Chi tiết
 • Transit

  Hiệu: Ford
  Dòng xe: Transit
  Đời xe: 2012 - 2014
  Kiểu xe: 16 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 27,000,000 đ
  Chi tiết
 • Hiace

  Hiệu: Toyota
  Dòng xe: Hiace
  Đời xe: 2012 - 2014
  Kiểu xe: 16 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 28,000,000 đ
  Chi tiết
 • Everest

  Hiệu: Ford
  Dòng xe: Everest MT
  Đời xe: 2012 - 2014
  Kiểu xe: 7 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 26,000,000 đ
  Chi tiết
 • Grandis

  Hiệu: Mitsubishi
  Dòng xe: Grandis AT
  Đời xe: 2005 - 2009
  Kiểu xe: 7 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 28,000,000 đ
  Chi tiết
 • Fortuner

  Hiệu: Toyota
  Dòng xe: Fortuner MT
  Đời xe: 2012 - 2014
  Kiểu xe: 7 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 26,000,000 đ
  Chi tiết
 • Innova

  Hiệu: Toyota
  Dòng xe: Innova MT
  Đời xe: 2013 - 2014
  Kiểu xe: 7 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 22,000,000 đ
  Chi tiết
 • Eco sport

  Hiệu: Ford
  Dòng xe: Eco sport
  Đời xe: 2014
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: Đỏ - Trắng
  Giá thuê: 24,000,000 đ
  Chi tiết
 • Spark

  Hiệu: Cheverolet
  Dòng xe: spark
  Đời xe: 2014
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: xanh - Đỏ
  Giá thuê: 18,000,000 đ
  Chi tiết
 • Vios

  Hiệu: Toyota
  Dòng xe: vios
  Đời xe: 2014
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 22,000,000 đ
  Chi tiết
 • City

  Hiệu: HonDa
  Dòng xe: City
  Đời xe: 2014
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: Trắng - Bạc
  Giá thuê: 21,000,000 đ
  Chi tiết
 • Cruze

  Hiệu: Cheverolet
  Dòng xe: Cruze
  Đời xe: 2012 - 2014
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: Đỏ - Trắng
  Giá thuê: 21,000,000 đ
  Chi tiết
 • Camry

  Hiệu: Toyota
  Dòng xe: Camry
  Đời xe: 2012 - 2014
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 34,000,000 đ
  Chi tiết
 • Civic

  Hiệu: Honda
  Dòng xe: CIVIC
  Đời xe: 2012 - 2014
  Kiểu xe: 5 Chỗ
  Màu xe: Trắng - Bạc
  Giá thuê: 24,000,000 đ
  Chi tiết
 • Altis

  Hiệu: Toyota
  Dòng xe: ALTIS
  Đời xe: 2014
  Kiểu xe: 04 chỗ
  Màu xe: Trắng - Bạc
  Giá thuê: 25,000,000 đ
  Chi tiết
 • Mercedes

  Hiệu: Mercedes
  Dòng xe: S500
  Đời xe: 2014
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: trắng
  Giá thuê: 7,000,000 đ
  Chi tiết
 • Audi

  Hiệu: Audi
  Dòng xe: A6
  Đời xe: 2014
  Kiểu xe: 5 Chỗ
  Màu xe: trắng
  Giá thuê: 4,000,000 đ
  Chi tiết
 • BMW

  Hiệu: BMW
  Dòng xe: 320I
  Đời xe: 2012
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: đỏ
  Giá thuê: 2,000,000 đ
  Chi tiết
 • Mercedes

  Hiệu: Mercedes
  Dòng xe: C200
  Đời xe: 2012
  Kiểu xe: 5 Chỗ
  Màu xe: trắng
  Giá thuê: 1,800,000 đ
  Chi tiết
 • Altis

  Hiệu: Toyota
  Dòng xe: ALTIS
  Đời xe: 2012 - 2014
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: Trắng - Bạc
  Giá thuê: 1,400,000 đ
  Chi tiết
 • Vios

  Hiệu: Toyota
  Dòng xe: Vios
  Đời xe: 2012 - 2014
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 700,000 đ
  Chi tiết
 • Camry

  Hiệu: Toyota
  Dòng xe: Camry
  Đời xe: 2012 - 2014
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: Trắng - Bạc
  Giá thuê: 1,800,000 đ
  Chi tiết
 • City

  Hiệu: HonDa
  Dòng xe: City
  Đời xe: 2013 - 2014
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: Trắng - Bạc
  Giá thuê: 800,000 đ
  Chi tiết
 • Cruze

  Hiệu: Chevrolet
  Dòng xe: Cruze
  Đời xe: 2012 - 2014
  Kiểu xe: 5 Chỗ
  Màu xe: Đỏ - Trắng
  Giá thuê: 700,000 đ
  Chi tiết
 • Universe

  Hiệu: Hyundai
  Dòng xe: Universe
  Đời xe:
  Kiểu xe: 45 chỗ
  Màu xe:
  Giá thuê: Liên hệ
  Chi tiết
 • Country

  Hiệu: Hyundai
  Dòng xe: Country
  Đời xe: 2012 - 2014
  Kiểu xe: 29 chỗ
  Màu xe: cafe sữa
  Giá thuê: 1,800,000 đ
  Chi tiết
 • Hiace

  Hiệu: Toyota
  Dòng xe: Hiace
  Đời xe: 2012 - 2014
  Kiểu xe: 16 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 1,500,000 đ
  Chi tiết
 • Transit

  Hiệu: Ford
  Dòng xe: Transit
  Đời xe: 2012 - 2014
  Kiểu xe: 16 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 1,500,000 đ
  Chi tiết
 • Innova

  Hiệu: Toyota
  Dòng xe: Innova
  Đời xe: 2013 - 2014
  Kiểu xe: 7 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 1,200,000 đ
  Chi tiết
 • Fortuner

  Hiệu: Toyota
  Dòng xe: Fortuner
  Đời xe: 2012 - 2014
  Kiểu xe: 7 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 1,500,000 đ
  Chi tiết
 • Grandis

  Hiệu: Mitsubishi
  Dòng xe: Grandis
  Đời xe: 2005 - 2009
  Kiểu xe: 7 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 1,300,000 đ
  Chi tiết
 • Everest

  Hiệu: Ford
  Dòng xe: Everest
  Đời xe: 2012 - 2014
  Kiểu xe: 7 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 1,400,000 đ
  Chi tiết
 • Vios

  Hiệu: Toyota
  Dòng xe: Vios
  Đời xe: 2014
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 1,300,000 đ
  Chi tiết
 • Eco sport

  Hiệu: Ford
  Dòng xe: Eco sport
  Đời xe: 2014
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: Đỏ - Trắng
  Giá thuê: 1,500,000 đ
  Chi tiết
 • City

  Hiệu: HonDa
  Dòng xe: City
  Đời xe: 2014
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: Trắng - Bạc
  Giá thuê: 1,300,000 đ
  Chi tiết
 • Cruze

  Hiệu: Cheverolet
  Dòng xe: Cruze
  Đời xe: 2012 - 2014
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: Đỏ - Trắng
  Giá thuê: 1,300,000 đ
  Chi tiết
 • Civic

  Hiệu: HonDa
  Dòng xe: CIVIC
  Đời xe: 2014
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 1,500,000 đ
  Chi tiết
 • Camry

  Hiệu: Toyota
  Dòng xe: Camry
  Đời xe: 2012 - 2014
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 2,200,000 đ
  Chi tiết
 • Altis

  Hiệu: Toyota
  Dòng xe: ALTIS
  Đời xe: 2014
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 1,500,000 đ
  Chi tiết
 • MAZDA 6

  Hiệu: MAZDA 6
  Dòng xe: SEDAN
  Đời xe: 2016
  Kiểu xe: MAZDA 6
  Màu xe: TRẮNG
  Giá thuê: 1,200,000 đ
  Chi tiết
 • K3

  Hiệu: KIA
  Dòng xe: SEDAN
  Đời xe: 2015
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: TRẮNG
  Giá thuê: 900,000 đ
  Chi tiết
 • CAMRY

  Hiệu: TOYOTA
  Dòng xe: Sedan
  Đời xe: 2015
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 1,400,000 đ
  Chi tiết
 • RIO

  Hiệu: KIA
  Dòng xe: sedan AT
  Đời xe: 2015
  Kiểu xe: 05 chỗ
  Màu xe: Đỏ - Trắng
  Giá thuê: 700,000 đ
  Chi tiết
 • Mazda 3

  Hiệu: Mazda
  Dòng xe: Mazda 3
  Đời xe: 2015
  Kiểu xe: 05 chỗ
  Màu xe: Trắng
  Giá thuê: 1,000,000 đ
  Chi tiết
 • Livina

  Hiệu: Nissan
  Dòng xe: Livina AT
  Đời xe: 2010
  Kiểu xe: 7 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 800,000 đ
  Chi tiết
 • Vios

  Hiệu: Toyota
  Dòng xe: Vios MT
  Đời xe: 2014
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 800,000 đ
  Chi tiết
 • Spark

  Hiệu: Cheverolet
  Dòng xe: spark AT
  Đời xe: 2014
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: xanh - Đỏ
  Giá thuê: 600,000 đ
  Chi tiết
 • Innova

  Hiệu: Toyota
  Dòng xe: Innova MT - AT
  Đời xe: 2013 - 2014
  Kiểu xe: 7 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 700,000 đ
  Chi tiết
 • Fortuner

  Hiệu: Toyota
  Dòng xe: Fortuner MT
  Đời xe: 2012 - 2014
  Kiểu xe: 7 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 1,000,000 đ
  Chi tiết
 • Grandis

  Hiệu: Mitsubishi
  Dòng xe: Grandis AT
  Đời xe: 2005 - 2009
  Kiểu xe: 7 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 1,000,000 đ
  Chi tiết
 • Everest

  Hiệu: Ford
  Dòng xe: Everest MT
  Đời xe: 2012 - 2014
  Kiểu xe: 7 chỗ
  Màu xe: Bạc
  Giá thuê: 800,000 đ
  Chi tiết
 • Eco sport

  Hiệu: Ford
  Dòng xe: Eco sport AT
  Đời xe: 2014
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: Đỏ - Trắng
  Giá thuê: 90,000 đ
  Chi tiết
 • Cruze

  Hiệu: Cheverolet
  Dòng xe: Cruze MT - AT
  Đời xe: 2012 - 2014
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: Đỏ - Trắng
  Giá thuê: 700,000 đ
  Chi tiết
 • City

  Hiệu: HonDa
  Dòng xe: City AT
  Đời xe: 2014
  Kiểu xe: 5 chỗ
  Màu xe: Trắng - Bạc
  Giá thuê: 800,000 đ
  Chi tiết